UZMAN GÖRÜŞÜ HAZIRLANMASI

BİLİMSEL MÜTALAA & UZMAN GÖRÜŞÜ NEDİR?

Kanunlarımızda “uzmanından bilimsel mütalaa” olarak, Yargıtay içtihatlarında ise “uzman görüşü” olarak bahsedilen görüş ve mütalaalar özellikle avukatlar tarafından sıkça kullanılan bir savunma veya iddia ispat desteği olarak tanımlanabilir.
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 67. Maddesi 6 fıkrasında; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafi veya kanuni temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” demektedir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 293.maddesi 1. fıkrasında ; “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalâa alabilirler” şeklinde hükümler bulunmaktadır.
Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere “uzmanından bilimsel mütalaa” ya da “uzman görüşü”; tıpkı keşif, bilirkişi raporu ya da diğer deliller gibi bir delil olarak kabul edilmektedir.
Bunun pratikte uygulaması; bir dava açarken bilimsel olarak dayanak teşkil edecek bir “uzmanından bilimsel mütalaa” ile güçlü ve yere sağlam basan bir dava açmak şeklinde ya da seyreden mahkeme sürecinde aleyhe olan bilirkişi raporuna karşı bir itirazen “uzmanından bilimsel mütalaa” sunma şeklinde olabilir.

UZMAN GÖRÜŞÜ HAZIRLANMASI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

A – DOSYA TEMİNİ
  1. Kaza Tutanağı
  2. Kaza mahalli fotoğraf ve videoları
  3. Kaza konumu
  4. Araç bilgileri / ruhsat / Muayene bilgileri
  5. Bilirkişi/ Adli Tıp Kurumu Raporu
  6. Adli kayıtlar, ifade tutanakları  ve  iddianame gibi evraklar temin edilir.
B – OLAY YERİ İNCELEMESİ
Kaza yeri mesafe gözetilmeksizin Trafik Uzmanı tarafından Çevresel ve Teknik açıdan değerlendirmeye alınır. İş yoğunluğu dikkate alınarak en kısa sürede UZMAN RAPORU hazırlanır.

Bilgi - Güven - Tecrübe

Uzman mütalaası hakkında tüm sorularınız için lütfen bize ulaşın.
+90 (505) 976 99 99


Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 274 Mahall Ankara B Blok Kat: 13 No: 149 Çankaya/ANKARAinfo@zeynelabidinkaya.com.tr